Skip to main content

AETV

Trocha filozofie na úvod

Německý filozof Wilhelm Weischedel definoval svobodu jako „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama“.

Aby však člověk mohl rozhodovat, tak je nezbytné, aby měl právě onen prostor možností. A možností dnešní svět nabízí poměrně dost. Možná až příliš, takže je velmi těžké všechny možnosti znát.

Nastává tak vlastně paradox, že pro velký rozsah možností často neznáme ty, které by nás právě mohly zajímat.

Toto by se dalo shrnout větou „Když nevím, že něco nevím, tak ani nevím, na co se mohu zeptat.

Jaké jsou cíle AETV?

Cílem AETV je přinášet informace o možnostech volby. Přinášet informace o alternativách. Alternativách ve vzdělávání a o alternativním vzdělávání. Přinášet informace, o kterých se běžně v mainstreamových médií nemluví.

Rozhodně nám nejde o to, vyhrazovat se oproti mainstreamovým médiím, nějak je soudit nebo dokonce odsuzovat. Informace, které přinášejí, odpovídají většinové poptávce.

Pojďme se však znovu vrátit k myšlence, že když lidé nevědí, že něco existuje, tak ani nemohou po tom poptávku tvořit.

Je velké množství zajímavých projektů, technik, znalostí, lidí a spousta dalších informací, o kterých kdyby lidi věděli, tak by možná poptávku vytvořili. Ale nevědí. Nevědí, a tak ani neví, na co se ptát. Když o něčem neví, tak nemohou ani použít „Google“, aby jim o tom něčem neznámém našli více informací.

V čem je AETV výjimečná?

Náš cíl je přinášet informace o méně známých, řekněme méně masových skutečnostech. Dělat rozhovory s lidmi, kteří dělají věci jinak. Často velmi zajímavých a schopných lidech, kteří nemají schopnosti „se prodat“.
Zároveň chceme přinášet i rozdílné pohledy na jinak běžně známé věci. Rozhovory, kde se i o známých osobnostech dozvíte informace, které tak moc známé nejsou. A přitom jsou zajímavé a často velmi inspirující.

Jaké jsou naše zásady?

Naší zásadou není kohokoli, cokoli a jakoukoli techniku vyzdvihovat, ale ani pronásledovat a vyvracet. V rozhovorech se budete dozvídat o věcech tak, jak o nich mluví propagátoři, či popularizátoři daných myšlenek. Naším cílem při vedení rozhovorů není někoho „nachytat“, ale vytěžit z rozhovoru co nejvíce informací pro vás, naše diváky. A to i ve chvíli, kdy se názorově nebudeme s danou myšlenkou ztotožňovat.

Jak to máme s reklamou?

V našich videích, článcích i na samotných stránkách se budou vyskytovat reklamy našich sponzorů. Vás, kteří nás podporujete a pomáháte rozvíjet projekt AETV. Zavazujeme se však, že bez ohledu na štědrost, které si velmi vážíme, nebudou sponzoři ti, kteří budou určovat jaký obsah a jak ho bude AETV vytvářet.

Proč AETV?

Název AETV, tedy Alter Edu TV vychází z naší neziskové organizace Alter Edu, z.s., která pořádá akce pro děti, zejména letní tábory. 

Jak vznikla AETV?

Myšlenka založit Alter Edu TV – AETV vznikla 26.3.2020. Tehdy to byl jen bláznivý sen plný ideálů bez detailního konceptu.
Od té doby tato idea ušla velký kus cesty a na základě diskuzí s mnoha lidmi, kteří se do její tvorby zapojili, dostala přesné a jasné obrysy, jež byly popsány výše.

Naše idea

Definovali jsme tři hesla reprezentující naší ideu:

  • Rozhlédni se
  • Otevři se možnostem
  • Vyber si svou cestu

Tak vás zveme, abyste se u nás rozhlíželi s myslí otevřenou možnostem a pak si vybrali cestu, která vám je blízká.

Provozovatel

Provozovatel AETV je společnost Fibonacci Production s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09536264

Spolutvůrcem obsahu Alter Edu, z.s. se sídlem Třešňovka 101, 252 62 Horoměřice

Kontakty

V případě jakýkoli dotazů nebo v případě zájmu o spolupráci nás můžete kontaktovat na emailové adrese produkce@aetv.cz nebo na čísle +420 775 577 140.

Dohled

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

 

Provozovatel

Provozovatel AETV je společnost Fibonacci Production s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09536264

Spolutvůrcem obsahu Alter Edu, z.s. se sídlem Třešňovka 101, 252 62 Horoměřice

Kontakty

Email: produkce@aetv.cz
Telefon: +420 775 577 140