Skip to main content

Spolupráce

AETV vnímáme jako naši TV, kdy pod slovem naši myslíme nás všech, tvůrců, diváků, partnerů a dalších. V tuto chvíli je TV tvořena rodinou zhruba deseti nadšenců a idealistů. Jestli se také počítáte do této kategorie a rádi byste se na vzniku AETV podíleli, tak nás prosím kontaktujte na emailové adrese produkce@aetv.cz.

Možnosti spolupráce

Možností, jak s námi spolupracovat je mnoho a jistě existují další, které nás ještě ani nenapadli. 
V základu rozdělujeme spolupráci do kategorií:
    • Přispěvatelé
    • Stálí přispěvatelé
    • Spolutvůrci
    • Sdílení obsahu
    • Sponzoři a inzerenti

Máte-li zajímavý obsah nebo i jen námět na něj, tak nám prosím napište na emailovou adresu produkce@aetv.cz.

Přispěvatelé

Rádi bychom do tvorby pořadů zapojili zejména i naše diváky. Pokud jste se stali účastníky nějaké zajímavé události a podařilo se Vám ji zachytit třeba i jen na mobilní telefon, tak nás prosím kontaktujte a bude-li nám to vzhledem k zaměření TV dávat smysl, rádi takový obsah zveřejníme.

Stálí přispěvatelé

Pokud se stanete našim stálým přispěvatelem, tak Vám můžeme zapůjčit malý reportážní set, který budete používat při svých rozhovorech a reportážích.

Spolutvůrci

Těší nás, kolik z vás se stává našimi spolutvůrci. Tedy lidmi, kteří s námi přímo vytváří naše pořady, ať už v roli moderátorů, reportérů, ale i střihačů a dalších spolupracovníků.
Postupně s vámi se všemi natočíme video vizitky tak, aby vaše dobrá vůle a pomoc s vytvářením AETV byla známá i všem našim divákům.
Pokud byste i Vy měli zájem stát se například tváří nějakého pořadu, vyzkoušet si práci střihače, korektora, tvůrce titulků, překladatele, případně jakkoli jinak, tak se nám prosím ozvěte a rádi Vás přivítáme do rodiny AETV.

Sdílení obsahu

Pokud sami vytváříte obsah, který by mohl být zajímavý pro naše diváky, rádi se s Vámi domluvíme na jeho sdílení, respektive přebírání do AETV. Forma, rozsah a branding je vždy o individuální domluvě.

Jestliže Vás předchozí řádky zaujaly, tak nás prosím napište na emailovou adresu produkce@aetv.cz.


Sponzoři a inzerenti

Pokud byste chtěli naši začínající televizi podpořit a podílet se tak na jejím vzniku touto formou, tak nás prosím kontaktujte mailem na adresu produkce@aetv.cz nebo telefonem na čísle +420 775 577 140.
Základní možnosti propagace jsou:

    • Bannerová reklama
    • Sponzoring celé AETV nebo i jen konkrétních pořadů
    • Pořady na míru
    • Sdílení obsahu

Bannerová reklama

V tuto chvíli nabízíme reklamní prostor v pravé části stránky. V mobilních telefonech se pak jednotlivé reklamy rozmisťují pod sebe mezi videa.
Formáty bannerů jsou stejné jako pro Google Ads, nebo Sklik. 
Dále si můžete vybrat, zda se Váš banner bude zobrazovat na hlavní stránce, v jednotlivých kategoriích nebo přímo u konkrétních pořadů.
Pokud byste měli zájem o jiný formát, případně na jiném místě, tak nás prosím kontaktujte.

Sponzoring

Sponzoři, nebo řekněme partneři, jsou naši nejváženější podporovatelé. 
Můžete sponzorovat celou AETV. V takovém případě bude Vaše logo vytištěno na video stěně, před kterou vedeme některé rozhovory a v závěru každého pořadu. Zde bude Vaše logo vidět vždy, i pokud není rozhovor veden před video stěnou.
Taktéž si můžete vybrat, že budete jako sponzoři/partneři uvedeni jen u některých pořadů, které nejvíce odpovídají Vašemu zaměření.

Pořady na míru

Budete-li mít zájem, můžeme společně vytvořit pořad na míru. Zde si však vyhrazujeme právo veta.  Budeme se Vám snažit vyjít vstříc, ale vždy se budeme držet našeho ideového kodexu, který najdete na stránce O AETV.

Sdílení obsahu

I tato forma spolupráce může pro Vás představovat zajímavou formu, jak propagovat své produkty a služby a zároveň se podílet na vzniku AETV.
Spolupráce formou sdílení obsahu je popsána výše. 

Kontaktujte nás mailem na adresu produkce@aetv.cz nebo telefonem na čísle +420 775 577 140 a jistě najdeme všestranně vyhovující formu.

Provozovatel

Provozovatel AETV je společnost Fibonacci Production s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09536264

Spolutvůrcem obsahu Alter Edu, z.s. se sídlem Třešňovka 101, 252 62 Horoměřice

Kontakty

Email: produkce@aetv.cz
Telefon: +420 775 577 140